Kwaliteitsbeleid

Beleidsverklaring

GIMA- Machines wil, zoals benadrukt wordt in de logo, bekend staan als een innoverend bedrijf, gerespecteerd voor de kwaliteit van zijn diensten en medewerkers. We streven naar een beleid van continue verbeteren van activiteiten, processen, kwaliteit en communicatie.

De doelstelling is om toonaangevend te zijn binnen ons vakgebied. GIMA- Machines wil de topcompetenties binnen haar vakgebied beheersen en ten dienste stellen van haar klanten. Om dit te bereiken hebben we volgende basiswaarden uitgewerkt, waarnaar wordt geleefd.

 

Klanten

Voor GIMA- Machines vormen onze klanten de grootste drijfveer voor onze dagelijkse inzet. Samen met hen werken we aan een voortdurende verbetering voor een betrouwbare dienstverlening.

 

Personeel

Wenst voor haar werknemers een aangenaam werkklimaat te scheppen door maximale individuele ontplooiing te stimuleren en door de kwaliteiten van haar werknemers maximaal te benutten.

Het vakkundig, veilig en stipt werken van onze medewerkers wordt als absolute prioriteit gezien.

Als dienstverlenend bedrijf zien wij een bekwaam en gemotiveerd personeelsbestand als sleutel tot succes, waarbij we integer werken tot prioriteit maken.

GIMA- Machines duldt enkel een correct ethisch gedrag van zowel zijn werknemers als leveranciers.

 

Leveranciers

Wij beschouwen onze leveranciers als zeer voorname partners en verwachten van hen dat ze de kwaliteit leveren die wij nastreven.

Om aan onze eindklanten een gewaarborgde kwaliteit te kunnen leveren doen we aan leveranciers beoordelingen. Onze leveranciers zijn immers ook onze verantwoordelijkheid en leveren een belangrijke bijdrage aan onze eindkwaliteit.

 

Kwaliteit

GIMA- Machines streeft hoogstaande kwaliteit na door voortdurend te investeren in zijn kwaliteitsprocessen en dezen kritisch onder de loep te nemen.

Onze waarden en processen moeten ons helpen om onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

We verbinden er ons toe om op alle vlakken te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen, binnen onze sector.

 

Milieu en veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel. Al onze uitvoerende mensen beschikken over een VCA- attest en voldoen aan alle eisen om te werken aan de hoogste veiligheidsnormen binnen ons vakgebied.

Nieuwe machines én retrofits worden “ Milieuvriendelijk” ontworpen, waardoor er sterk rekening gehouden wordt met minimale consumptie van energie (gebruik van elektrische ECO- motoren, LED verlichting, energie spaarstand van de machine, minimaal verbruik van perslucht,…).

GIMA- Machines heeft ook een afvalbeleid, waarbij er plichtsbewust gesorteerd wordt.

 

Verbetering nastreven

Processen worden blijvend in vraag gesteld en opgevolgd. Daar waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd met het doel om onze diensten nog efficiënter te maken met respect voor veiligheid en milieu.